SPRAVILI SME: Šesť zlepšení pre Nitru, ktoré sme presadili na mestskom zastupiteľstve

pondelok, 05 november 2018
Zverejnené v Blog

Končí sa štvorročné volebné obdobie, počas ktorého sme na rokovaniach mestského zastupiteľstva presedeli desiatky hodín. Z pozície poslancov sme dali desiatky návrhov. Nie všetky prešli, no toto sú niektoré z tých, ktoré sa nám podarilo presadiť a získať pre ne väčšinu.

1. TRANSPARENTNEJŠIE NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA
Reformovali sme netransparentné a ťažko kontrolovateľné Zásady hospodárenia a nakladania s mestským majetkom. Podľa tých starých bolo možné predať majetok mestských organizácií bez súhlasu zastupiteľstva. Dnes to už nie je možné a o predaji takéhoto majetku rozhodujú aj poslanci. To znamená nielen väčšiu transparentnosť mestských firiem, ale aj väčšiu kontrolu zo strany mesta.

2. POMÁHAME VRÁTIŤ ŽIVOT DO CENTRA
Na náš návrh sú letné terasy v pešej zóne a na Kupeckej ulici už tretí rok podnikom vypožičiavané a nie prenajímané. Takto sme znížili náklady na prevádzku letných terás, čo pomáha majiteľom podnikov a tak sme prispeli k tomu, aby do centra mesta chodilo viac Nitrančanov.

3. VIANOČNÉ MESTEČKO
Na náš návrh sa minulý rok prvýkrát prenajímali stánky s občerstvením počas Vianočného mestečka formou elektronickej aukcie. To prinieslo do mestského rozpočtu o 30 000 eur viac, ako tomu bolo po minulé roky. Takáto súťaž je aj transparentnejšia a vylučuje možnosť, že by mesto uprednostnilo spriaznené firmy.

4. ŠPORTUJÚCA NITRA
Na náš návrh zriadilo mesto Nitra elektronický rezervačný systém prenájmu športových zariadení, ktoré má v správe. Len za prvý rok bolo cez tento systém vykonaných vyše 8000 rezervácií. Záujem o športovanie v Nitre nás pochopiteľne veľmi teší.

5. NITRANČANIA NÁS MÔŽU KONTROLOVAŤ
Do novelizovaného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva sme zaviedli povinnosť zverejňovať zvukové záznamy zo zasadaní mestského zastupiteľstva. Nitrančania si ale zaslúžia, aby mohli ešte jednoduchšie sledovať rokovania v zastupiteľstve.

6. SMART NITRA
Na náš návrh sa do nariadenia o dočasnom parkovaní dostalo ustanovenie o platbách prostredníctvom SMS. Tie sa už vyše roky tešia veľkej obľube. Platby pomocou SMS sú ekologickejšie, menej náročné a preto im chceme venovať ešte väčšiu pozornosť v budúcnosti.