Správa o vynaložených prostriedkoch

utorok, 29 január 2019
Zverejnené v Blog

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom na funkciu primátora mesta Nitra Jánom Greššom uvedeným na kandidátnej listine politickej strany, ktorý viedol volebnú kampaň sám pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 (§ 6 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

 Správu môžete stiahnuť na tomto odkaze.