Píše Tibor Ujlacký: Záleží mi na komplexnom kultúrnom rozvoji Nitry

streda, 24 október 2018
Zverejnené v Blog

Kultúra, to nie sú len stánky na námestí s pivom a klobásou, koncerty, či ohňostroje. Kultúra je viac.

 

Kultúra je súčasťou sociálnych vzťahov spoločnosti a stojí na rovnakej úrovni ako politický, právny a ekonomický systém. Mestá a obce zabezpečujú výstavbu a údržbu kultúrnych zariadení, či pamiatok, a utvárajú podmienky na jej rozvoj. Aj Nitra ako mesto má dostatok prostriedkov a možností, aby mohlo samé, či v úzkej spolupráci s inštitúciami štátu, samosprávy, ako aj tretieho sektoru uskutočňovať kultúrne aktivity, podujatia a prezentácie najmä z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, tradičnej kultúry, folklorizmu, či neprofesionálneho umenia.

Nitra má bohatú históriu a pamiatky spojené s počiatkami slovenských dejín, či pôsobením sv. Cyrila a sv. Metoda. Je mestom festivalov, či križovatkou kultúrnych a pútnických ciest, od Cyrilo-metodskej, cez Svätojakubskú, Mariánsku až po kráľovskú vínnu cestu. Má tak k dispozícii všetky formy kultúrno-historického a duchovného dedičstva, s mimoriadnymi predpokladmi pre ďalší rozvoj kultúry a kultúrnosti. Je to dobrý dôvod pre organizovanie kvalitných kultúrnych podujatí, ale aj pre vzbudenie hrdosti občanov na mesto a jeho minulosť, ktorú musí byť vidno na občanoch, i na meste samotnom.

O tom je kultúra a takýto komplexný kultúrny rozvoj mesta budem presadzovať.  

Autor Tibor Ujlacký kandiduje za poslanca vo volebnom obvode 2 - Staré mesto s číslom 31.

ThDr. Tibor Ujlacký PhD., teológ, Rytier rádu sv. Silvestra pápeža, ženatý, 49 rokov
Profesionálne som pôsobil na ústrednom orgáne štátnej správy v prostredí ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v oblasti humanizácie a duchovnej obnovy života ich zložiek a personálu. Venujem sa aj žurnalistike a médiám. Som členom Syndikátu slovenských novinárov. Profesionálne pôsobím na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti kultúry a budovania kultúrnych a pútnických ciest v rámci Nitry a nitrianskeho regiónu. Som praktizujúci kresťan a celý život sa venujem aj službe v Katolíckej cirkvi a na verejnosti v záujme presadzovania kresťanských hodnôt, náboženských práv veriacich v spoločnosti, ale aj obnove a prehlbovaniu duchovného života občanov hlásiacich sa ku kresťanským cirkvám a náboženským spoločnostiam. Aktívne preto dlhé roky prispievam k organizácii cirkevných, kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta Nitra, na Slovensku, či v zahraničí.

 42277528 293691564555924 4431600917334196224 o