Píše Tibor Ujlacký: Ľudskosť musí byť na prvom mieste aj v komunálnej politike

streda, 17 október 2018
Zverejnené v Blog

Usilovať sa o ľudskosť vo verejnej službe znamená nechať sa viesť čistým cítením. Vedieť sa srdcom vcítiť do druhého človeka, dokázať vidieť jeho krásu, radosť, či starosti.

Hľadať cestu k človeku, pochopiť jeho osobnosť a objaviť pôvod jeho trápenia, aby bolo možné nájsť správny spôsob pomoci. Človek s láskou a radosťou mysliaci na iných nie je schopný vykonať niečo, čo by inému spôsobilo bolesť, nepríjemnosti, poníženie, zneváženie či dokonca poškodenie jeho zdravia.

Človek, ktorý dokáže z lásky k blížnym rozsievať len harmóniu a pokoj, je vždy ústretový a napĺňa ho túžba pomáhať všade, kde je to potrebné. Je plný empatie a pochopenia, vždy s vľúdnosťou hľadajúci východisko z konkrétnej situácie. Ak chceme byť duchovnými ľuďmi riadiacimi sa v živote citom, musíme dokázať myslieť vždy najskôr na iných. Ako povedal už Ježiš: „Miluj blížneho svojho ako seba samého.“

Snaha o ľudskosť a dobrý život by mali byť cieľom aj v komunálnej politike. V kvalitných službách pre seniorov a hendikepovaných občanov, vo vytváraní podmienok pre zapájanie najstarších občanov do spoločenského života, v pomoci mladým, alebo sociálne slabým rodinám, zabezpečení spravodlivého financovania aj cirkevných škôl, obnove materských a základných škôl, či zabezpečení miesta v škole pre každé dieťa s trvalým pobytom v Nitre v mieste bydliska.

Aj toto budem presadzovať, aby Nitra bola ľudská voči svojim občanom, ktorí v nej žijú.

Autor Tibor Ujlacký kandiduje za poslanca vo volebnom obvode 2 - Staré mesto s číslom 31.

ThDr. Tibor Ujlacký PhD., teológ, Rytier rádu sv. Silvestra pápeža, ženatý, 49 rokov
Profesionálne som pôsobil na ústrednom orgáne štátnej správy v prostredí ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v oblasti humanizácie a duchovnej obnovy života ich zložiek a personálu. Venujem sa aj žurnalistike a médiám. Som členom Syndikátu slovenských novinárov. Profesionálne pôsobím na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti kultúry a budovania kultúrnych a pútnických ciest v rámci Nitry a nitrianskeho regiónu. Som praktizujúci kresťan a celý život sa venujem aj službe v Katolíckej cirkvi a na verejnosti v záujme presadzovania kresťanských hodnôt, náboženských práv veriacich v spoločnosti, ale aj obnove a prehlbovaniu duchovného života občanov hlásiacich sa ku kresťanským cirkvám a náboženským spoločnostiam. Aktívne preto dlhé roky prispievam k organizácii cirkevných, kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta Nitra, na Slovensku, či v zahraničí.

 42277528 293691564555924 4431600917334196224 o