Píše Tibor Ujlacký: Kresťanská politická kultúra

utorok, 02 október 2018
Zverejnené v Blog

Kresťania môžu priniesť do politiky zmenu a priniesť svetlo tam kde je tma.

Ježiš Kristus povedal: „Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt, 5,13-17).

Aj pápež František kresťanom odkázal: „Politika je jedna z najvyšších foriem činorodej lásky, pretože slúži spoločnému dobru.“ .... „Pokora a láska sú nevyhnutné charakteristiky tých, ktorí vládnu, zatiaľ čo občania, najmä v prípade katolíkov, sa nemôžu o politiku nezaujímať.“ Kresťanstvo ako ucelený hodnotový systém má totiž k dispozícii obsiahly súbor normatívnych princípov zosumarizovaný v Sociálnej náuke Cirkvi, kde formuluje etické zásady pre sociálny a hospodársky život, rozoberá súkromné vlastníctvo, spoločné dobro, solidaritu, vzťah k životnému prostrediu, alebo úlohu štátu.

Sociálna náuka Cirkvi nie je, ani by nemala byť politickým programom, no jej základné princípy môžu slúžiť ako orientácia v zložitých otázkach, ktoré politika prináša. Na základe takýchto kritérií a takejto hodnotovej orientácie sa bude odvíjať moje pôsobenie v Nitre vo všetkých oblastiach.

Autor Tibor Ujlacký kandiduje za poslanca vo volebnom obvode 2 - Staré mesto s číslom 31.

ThDr. Tibor Ujlacký PhD., teológ, Rytier rádu sv. Silvestra pápeža, ženatý, 49 rokov
Profesionálne som pôsobil na ústrednom orgáne štátnej správy v prostredí ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky v oblasti humanizácie a duchovnej obnovy života ich zložiek a personálu. Venujem sa aj žurnalistike a médiám. Som členom Syndikátu slovenských novinárov. Profesionálne pôsobím na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti kultúry a budovania kultúrnych a pútnických ciest v rámci Nitry a nitrianskeho regiónu. Som praktizujúci kresťan a celý život sa venujem aj službe v Katolíckej cirkvi a na verejnosti v záujme presadzovania kresťanských hodnôt, náboženských práv veriacich v spoločnosti, ale aj obnove a prehlbovaniu duchovného života občanov hlásiacich sa ku kresťanským cirkvám a náboženským spoločnostiam. Aktívne preto dlhé roky prispievam k organizácii cirkevných, kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta Nitra, na Slovensku, či v zahraničí.

 42277528 293691564555924 4431600917334196224 o