Píše Martin Hetényi: Z univerzít by sme v Nitre mali vyťažiť oveľa viac

streda, 24 október 2018
Zverejnené v Blog

Všetci vieme, že vzdelanie je pre zdravý vývoj spoločnosti kľúčové. Uznávaný nemecký filozof Erich Fromm to vyjadril presne – hoci sa mnoho ľudí stará oveľa viac o to, aby získali na rozdiel od vzdelania skôr materiálne bohatstvo, je oveľa dôležitejšie to, čím človek je, než to, čo má.

V Nitre pôsobia desiatky rokov dve univerzity, o ktorých kvalitách svedčia mnohé domáce i zahraničné hodnotenia. Mnohé ich odbory vykazujú medzinárodné uznanie. Hoci z dôvodu vyššej životnej úrovne časť stredoškolákov volí štúdium na vysokých školách v zahraničí, Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita stále patria k najatraktívnejším vysokým školám na Slovensku. Pozitívna symbióza univerzít s mestom má svoj význam pre život, pozitívne ovplyvňuje demografickú štruktúru obyvateľstva, hospodársku stránku, bývanie, kultúru či šport. Výsledky bádania univerzitných výskumných tímov sa zasa môžu bezprostredne prepájať s výučbou na nitrianskych základných a stredných školách a priamo ovplyvňovať budúci vývoj najmladších generácií. 

Hoci Nitre chýba klasický univerzitný kampus, mesto môže byť plnohodnotným univerzitným mestom. A musí vedieť z toho aj vyťažiť maximum. Veď na oboch univerzitách študujú tisícky študentov z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia, pričom mnohí z nich by po štúdiu radi spojili svoju profesiu so životom v atraktívnom meste so širokými službami a možnosťami na bývanie. Pokiaľ mesto dlhodobo neúspešne bojuje s rôznymi neduhmi v oblasti životného prostredia, urbanizmu či dopravy, prečo nedať šancu na realizáciu nápadov najšikovnejším študentom? Nepochopiteľný hendikep vidieť napríklad v (ne)zapojení študentov krajinnej architektúry do koncepčných materiálov k starostlivosti a úpravám zelene, v čom Nitra viditeľne zaostáva v porovnaní s podobnými mestami. 

Autor Martin Hetényi kandiduje za poslanca vo volebnom obvode 2 - Staré mesto, s číslom 10. 

doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., 39 rokov, prodekan Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Staré mesto je mojim skutočným domovom – tu som vyrástol, dnes tu žijem s rodinou a pracujem. Pôsobím ako docent histórie a prodekan na UKF. Odborne sa venujem najmä problematike školstva, kultúry a cestovného ruchu. Mojou ambíciou je riešiť konkrétne problémy obyvateľov Starého mesta v oblasti životného prostredia a dopravy, znečistené ulíc, ničenie zelene či parkovanie. Chcem podporovať aktívny život seniorov a rodín, iniciovať rekonštrukciu detských ihrísk, škôl, rozširovanie cyklotrás, obnovu obytných a oddychových zón. Jednoducho, aby bola Nitra pokojným, bezpečným a zároveň atraktívnym mestom. Trápia nás mnohé problémy, no každý z nich sa dá vyriešiť v spoločnom dialógu s vami.

Hetenyi banner