Píše Katarína Kompasová: Sú rodiny s malými deťmi spoločnosti na príťaž?

pondelok, 08 október 2018
Zverejnené v Blog

Na prvý pohľad sa môže zdať, že rodičom s malými deťmi je v Nitre radosť žiť. Na sídliskách sú detské ihriská, máme krásny zelený park, počas roka sa konajú pre deti rôzne podujatia i niektoré obchodné či voľnočasové zariadenia lákajú detského návštevníka. Ale až keď sa sami staneme rodičmi, začneme si uvedomovať, čo všetko nám k normálnemu životu chýba.

Až ako rodič si uvedomíme, že síce máme ihriská, ale len minimum z nich spĺňa podmienky bezpečnosti, kvality a čistoty. Až potom si uvedomíme, aké sú špinavé cesty a chodníky, koľko cigaretových špakov a žuvačiek sa váľa po zemi. Zistíme, ako na miestach, kde by sa dalo v tieni posedieť, chýbajú lavičky a odpadkové koše. A to aj na mnohých ihriskách! Až ako rodič si začneme všímať, ako mesto zanedbáva údržbu detských pieskovísk. Z novín sa dozvieme, že hygienické kontroly zistili vo viacerých pieskoviskách neakceptovateľné znečistenie, ale mestský úrad odmieta zverejniť ich umiestnenie. Vraj, aby nenastala panika. Mám teda s dieťaťom prestať chodiť na všetky pieskoviská, alebo mám riskovať jeho zdravie?

Až v roli rodiča zisťujeme, že bez „terénneho kočíka“ zdoláme obyčajnú cestu z domu do mesta len ťažko. Potrebujete ísť na poštu, úrad, či inú inštitúciu? Dohodnite si opatrovanie, pretože takmer všade musíte prekonávať schody. A to je len detský kočík. Čo majú robiť vozičkári? V Nitre chýbajú aj úplne základné podmienky bezbariérovosti. A to nehovorím o rozpálených hlavných uličkách v centre mesta. Žiadna zeleň, žiadny tieň.

Všetky tieto postrehy sú o to podstatnejšie, že sa netýkajú len rodičov s deťmi. Týkajú sa aj iných skupín obyvateľov, ako sú Nitrančania so zdravotným hendikepom, či seniori. Debarierizácia mesta so zvýšenou kvalitou oddychových zón, opravené chodníky, znížené obrubníky, väčší počet lavičiek, smetných nádob či upravené ihriská a vyčistené pieskoviská. To je zmena, ktorú uvíta každý jeden obyvateľ. Baby friendly Nitra nie je len pre rodiny s deťmi, je pre nás všetkých.

Autorka Katarína Kompasová kandiduje za poslankyňu vo volebnom obvode 6 - Zobor, Dražovce s číslom 11.

PhDr. Katarína Kompasová, PhD., 38 rokov, vydatá, matka dvoch detí
Narodila som sa v Nitre, kde aj žijem a profesne pôsobím. Po skončení štúdia na Katedre manažmentu kultúry a turizmu UKF v Nitre som ostala na škole pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg. Prednášam aj na Bratislava Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. Profesne sa orientujem na problematiku rozvoja a trendov v cestovnom ruchu, destinačný marketing a gastroturizmus. Ako expert som pôsobila v rôznych odborných komisiách štátnej správy a samosprávy venujúcich sa cestovnému ruchu a medzinárodnej spolupráci, aktuálne som členkou Komisie regionálneho rozvoja a územného plánovania NSK. V súčasnosti som líderkou iniciatívy „Baby friendly“ v Nitre, v ktorej apelujem na problematiku bezbariérovosti mesta a skvalitňovanie života rodín s deťmi, ale aj ostatných špecifických skupín od mládeže po seniorov. 

42489762 2013879045368606 5885138650550763520 o