Píše Dominika Tekeliová: Problém s parkovaním na Klokočine možno vyriešiť elegantne a jednoducho

pondelok, 15 október 2018
Zverejnené v Blog

Jedným z možných a snáď najefektívnejších riešení statickej dopravy na Klokočine sú parkovacie domy. Lokality sú určené, avšak parkovacie domy stále nestoja. Kde je problém?

Boli plány, prišli investori, ale... Ľudia spísali petíciu proti výstavbe ešte skôr ako sa poklopalo po pomyselnom základnom kameni. Obávali sa, že vznikne ďalšia železobetónová „opacha“ priamo pri ich dome. Nazdávame sa, že ako aj pri mnohých iných záležitostiach v tomto meste, aj tu zlyhala komunikácia medzi mestom a občanmi. A pritom stačí tak málo! Správnym prístupom k občanovi, osobným stretnutím a načrtnutím riešení sa dá dosiahnuť omnoho viac.

Aké je riešenie?

Investícia do zeleného parkovacieho domu, ktorý zapadne do sídliskového prostredia a dotvorí zelené plochy, na ktorých bude postavený. Na streche môžeme spraviť ihrisko, zelený park, vysadiť stromy. Môže tam vzniknúť krásna a dostupná zelená plocha pre obyvateľov sídliska. Je to kompromis medzi potrebou výstavby parkovacích miest a úbytkom zelene. Mesto by malo začať riešiť parkovanie na sídliskách koncepčne. Nie iba reguláciou a vyberaním poplatkov.

V prvom kroku by mala prísť výstavba parkovacích domov a záchytných parkovísk pre nerezidentov. Až následne možno riešiť regulácie. Rezident, teda občan s trvalým pobytom na Klokočine, musí byť na prvom mieste!

Autorka Dominika Hlavinová Tekeliová kandiduje na poslankyňu za volebný obvod 4 - Klokočina s číslom 11

Dominika Hlavinová Tekeliová, pedagogička na UKF v Nitre, vydatá
Narodila som sa a žijem v Nitre, na sídlisku Klokočina. V súčasnosti pôsobím ako vysokoškolská pedagogička na UKF v Nitre. Od roku 2014 som poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Nitre, členkou Komisie pre kultúru, cestovný ruch a zahraničné vzťahy a členkou Komisie cestovného ruchu a zahraničných vzťahov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aktívne pracujem vo Výbore mestskej časti č. 4 - Klokočina, kde sa usilujem zlepšiť a skrášliť život Klokočinárov. Mojou prioritou je pokojná, bezpečná a bezbariérová Klokočina s modernými detskými a street workout ihriskami, oddychovými zónami, dostatkom parkovacích miest a plavárňou. Presadzujem otvorenú a priamu komunikáciu s občanmi.

Hlavinova banner

Titulné foto: M. Kapitulík, architektonické štúdio Atrium