Píše Anton Kretter: Poruchy pouličných svietidiel treba nahlasovať ihneď

piatok, 02 november 2018
Zverejnené v Blog

V uliciach mesta Nitra každú noc svieti viac ako 8500 pouličných svietidiel. Z nich bolo v uplynulých dvoch rokoch na najfrekventovanejších miestach nahradených moderným a intenzívnejším osvetlením takmer 1500.

To všetko prispieva ku komfortu pohybu v meste a nepriamo i k bezpečnosti ľudí. Pri uvedenom počte svietidiel sal občas stane, že sa niektoré nerozsvieti. Prosím nečakajte a zavolajte na telefónne číslo 037/6557493 a poruchu nahláste. Dispečéri sú k dispozícii 24 hodín denne. V priebehu 1-2 dní bude porucha odstránená. Poznačte si toto číslo do telefónu a prispejte k tomu, aby bola naša Nitra stále a všade osvetlená. Skúsenosti z mojich volaní na uvedené číslo sú len pozitívne.

Autor Anton Kretter kandiduje za poslanca vo volebnom obvode 7 - Chrenová, s číslom 17.

Doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Uchádzam sa o podporu občanov opäť kandidovať za poslanca do Mestského zastupiteľstva pretože mám stále vôľu a chuť meniť v tomto meste veci k lepšiemu. Chcem aktívne prispievať k tomu, aby naša mestská časť bola krásna, slušná a bola dobrým domovom spokojných ľudí. Blízke sú mi takmer všetky oblasti činnosti samosprávy, no ťažisko svojej aktivity chcem, okrem iného, orientovať na oblasť investičnej výstavby včítane opráv a na oblasť starostlivosti o prostredie v našom najbližšom okolí. Chcem vás vážení Chrenovčania a Janíkovčania ubezpečiť, že tak ako doteraz budem dôsledný a zásadový pri obhajovaní vašich podnetov a presadzovaní vašich požiadaviek a potrieb, ktoré by malo Mesto pre vás zodpovedne zabezpečovať.

Kretter banner