Píše Anton Kretter: Na ošetrovanie zelene dávame veľké peniaze, zodpovedá tomu aj výsledok?

štvrtok, 18 október 2018
Zverejnené v Blog

Mesto ročne platí za ošetrovanie verejnej zelene viac ako 600 tisíc eur. Je to vidieť? Kontroluje to naše mesto dostatočne? 

S ich prácou i neprácou sa obyvatelia Nitry stretávajú denne. Sú situácie, kedy nás poteší pohľad na pekne upravenú zeleň, no stretávame sa i so stavom, ktorý nerobí Nitre dobré meno. Nepokosená tráva a burina siaha neraz deťom nad kolená. Skosená tráva leží nepohrabaná. Nemôžem to nazvať inak, než nezodpovednosťou a lajdáctvom.

Riešením je systematická kontrola a evidencie prác dobre platených dodávateľov. Je neprijateľné, aby zoznam vykonaných prác odovzdávali na mesto iba na konci mesiaca! Vtedy je už mnoho vykonaných úkonov už irelevantných a nedokážeme ich nijak skontrolovať. Preto som na mestskom zastupiteľstve navrhol uznesenie, že pri kosení verejnej zelene sú dodávatelia povinní robiť odpočet prác každých päť dní. To prispeje k ich účinnejšej kontrole.

Autor Anton Kretter kandiduje za poslanca vo volebnom obvode 7 - Chrenová, s číslom 17.

Doc. Ing. Anton Kretter, PhD.
Uchádzam sa o podporu občanov opäť kandidovať za poslanca do Mestského zastupiteľstva pretože mám stále vôľu a chuť meniť v tomto meste veci k lepšiemu. Chcem aktívne prispievať k tomu, aby naša mestská časť bola krásna, slušná a bola dobrým domovom spokojných ľudí. Blízke sú mi takmer všetky oblasti činnosti samosprávy, no ťažisko svojej aktivity chcem, okrem iného, orientovať na oblasť investičnej výstavby včítane opráv a na oblasť starostlivosti o prostredie v našom najbližšom okolí. Chcem vás vážení Chrenovčania a Janíkovčania ubezpečiť, že tak ako doteraz budem dôsledný a zásadový pri obhajovaní vašich podnetov a presadzovaní vašich požiadaviek a potrieb, ktoré by malo Mesto pre vás zodpovedne zabezpečovať.

Kretter banner