Blog

Blog (31)

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom na funkciu primátora mesta Nitra Jánom Greššom uvedeným na kandidátnej listine politickej strany, ktorý viedol volebnú kampaň sám pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 (§ 6 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

Končí sa štvorročné volebné obdobie, počas ktorého sme na rokovaniach mestského zastupiteľstva presedeli desiatky hodín. Z pozície poslancov sme dali desiatky návrhov. Nie všetky prešli, no toto sú niektoré z tých, ktoré sa nám podarilo presadiť a získať pre ne väčšinu.

V uliciach mesta Nitra každú noc svieti viac ako 8500 pouličných svietidiel. Z nich bolo v uplynulých dvoch rokoch na najfrekventovanejších miestach nahradených moderným a intenzívnejším osvetlením takmer 1500.

Všetci vieme, že vzdelanie je pre zdravý vývoj spoločnosti kľúčové. Uznávaný nemecký filozof Erich Fromm to vyjadril presne – hoci sa mnoho ľudí stará oveľa viac o to, aby získali na rozdiel od vzdelania skôr materiálne bohatstvo, je oveľa dôležitejšie to, čím človek je, než to, čo má.

Kultúra, to nie sú len stánky na námestí s pivom a klobásou, koncerty, či ohňostroje. Kultúra je viac.

Mestská časť Diely v posledných rokoch zaspala svoj rozvoj. Všetky zásadné a dôležité rozhodnutia o smerovaní Dielov sa prijali pred dvanástimi rokmi a odvtedy sa nielen nič podstatné nezmenilo, ale sa stále nepodarilo dokončiť ani vtedy schválené priority. Napríklad projekt pešej zóny nad kaplnkou či vybudovanie rekreačnej zóny v trojuholníku medzi Považskou, Popradskou a Kmeťovou ulicou s piknikovou lúkou. A pritom vtedy stáli Diely naozaj pred veľmi vážnymi problémami.

O výstavbe cyklistických chodníkov v Nitre sa hovorí už takmer dve desaťročia. Doteraz sa však reálne postavilo iba niekoľko stoviek metrov cyklotrás, zvyšok sú len čiary namaľované na chodníku, bez vybudovanej infraštruktúry a často v nebezpečne tesnom kontakte s chodcami, či autami.

Podľa posledného rebríčka INEKO je Nitra mestom s najväčším dlhom na Slovensku. Celková zadlženosť dosiahla ku koncu roka 2016 takmer 44 percent bežných príjmov a v prepočte na jedného obyvateľa dosahuje dlh mesta sumu 279 eur. V tomto ukazovateli je horšia už len Bratislava s dlhom 348 eur na hlavu.

Medzi najväčšie problémy, ktoré trápia obyvateľov Klokočiny, patrí nedostatok parkovacích miest. Počas pracovného týždňa je po 19. hodine takmer nemožné zaparkovať v blízkosti svojho príbytku. Tento problém sa však nedotýka len Klokočiny, ale aj iných mestských častí a preto ho budeme riešiť okamžite po voľbách. 

Popri smogu, či inverzii ovplyvňujú kvalitu životného prostredia v mestách aj znečistené ulice, rastúci hluk, nedostatok stromov, krovín či mestskej zelene.

Mesto ročne platí za ošetrovanie verejnej zelene viac ako 600 tisíc eur. Je to vidieť? Kontroluje to naše mesto dostatočne? 

Oficiálnu Facebook (FB) stránku mesta Nitry sleduje necelých 4000 ľudí, kým iba na Klokočine patrí do FB skupiny viac ako 10000 obyvateľov. Turistické informačné centrum Nitra má na FB približne 3190 sledovateľov, oproti tomu samotný Nitriansky hrad cez 4600. Niekde sa stala chyba.

Usilovať sa o ľudskosť vo verejnej službe znamená nechať sa viesť čistým cítením. Vedieť sa srdcom vcítiť do druhého človeka, dokázať vidieť jeho krásu, radosť, či starosti.

Jedným z možných a snáď najefektívnejších riešení statickej dopravy na Klokočine sú parkovacie domy. Lokality sú určené, avšak parkovacie domy stále nestoja. Kde je problém?

Okolie Dražoviec a Zobora sa postupne mení na obrovskú skládku. Odpad sa hromadí na lesných cestách, aj priamo v obci. Kritická situácia je na Lupke a pri dražovských viniciach, kde je možné nájsť takmer všetko. Množstvo starých pneumatík, stavebný odpad i staré kachle. 

Minulú sobotu sme so skupinou Nitrančanov navštívili mestečká v neďalekom Rakúsku, v kraji Burgenland. S obdivom sme všetci sledovali, ako pulzoval v centrách život. Na moderných ihriskách šantili deti, miestni seniori zas posedávali v príjemných kaviarňach za zvukov miestnej detskej dychovky.