JánGreššo

O MNE

Komunálny politik so skúsenosťami s podnikaním a advokátskou praxou. Záujmy občanov mesta Nitra obhajujem už štyri roky, počas ktorých som pracoval som na zlepšení starostlivosti o seniorov a bojujem proti vizuálnemu smogu. V súčasnosti som poslancom v mestskom zastupiteľstve i v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ešte pred vstupom do komunálnej politiky som takmer desať rokov podnikal a pôsobil ako manažér v Atómovej elektrárni Mochovce. Som šťastne ženatý a mám dve deti vo veku 8 a 2 roky. 

KTO MA PODPORUJE?

 

Široká koalícia strán


VÍZIA NITRY 21. STOROČIA

Hovoriť o mojej vlastne vízii je na môj vkus príliš egocentrické, preto budem hovoriť o “našej vízii”. Voľbou Jána Grešša za primátora nevolíte len jednu osobu. Spolu so mnou volíte tím ľudí, ktorí majú jasnú predstavu, ako spraviť z Nitry moderné a úspešné mesto. Mesto, ktorého kvality nie sú prezentované len vo výsledkoch ankiet medzinárodných organizácií, ktorými sa často hrdí súčasný primátor. 

Náš plán je vybudovať mesto, v ktorom sa ľuďom naozaj žije dobre a sú naň hrdí.

Prvý a zároveň najťažší krok je odstrániť negativizmus, ktorý sa za posledné roky v Nitre udomácnil. Z roka na rok narastá počet petícií a sťažností adresovaných mestu. Realita totiž vôbec nekorešponduje s prezentovanými „vynikajúcimi“ výsledkami, aké Nitra vykazuje pri porovnávaní kvality života s inými mestami.

A recept je pritom veľmi jednoduchý - komunikácia!

Komunikáciou úradu s obyvateľmi predídeme nedorozumeniam či konfliktom. Poznáme mnoho prípadov, v ktorých by komunikácia s odborníkmi či verejná diskusia pomohla predísť sporom. Mnohé problémy je nutné komunikovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy. Príkladom sú dlhé roky neriešené problémy v doprave, ktoré Nitrančania nemajú len vo svojich rukách. Hovorím o zavedení integrovanej dopravy, vybudovaní privádzača k výstavisku Agrokomplex, oprave univerzitného mosta, či výstavbe prepojovacej komunikácie Komjatice – Čermáň. V týchto prípadoch sú nám celkom nanič „dobré vzťahy s vládou a ministrami“, ktorými sa pýši súčasný primátor.

Rovnako veľký problém je silný autokratický princíp riadenia mesta. A pritom Mestský úrad je plný šikovných, kreatívnych ľudí, ktorí veľakrát nemajú možnosť realizovať svoje predstavy a nápady. Som presvedčený, že kvalitná komunikácia a tímová práca, založená na dôvere v schopnosti  zamestnancov vyvedú Nitru z negativistického naladenia a vrátia ľuďom dôveru ku komunálnej politike. Tá sa totiž dá robiť aj slušne. Stačí si vážiť jeden druhého.

Ak bude mesto načúvať hlasom svojich občanov, tí svoje mesto odmenia ústretovosťou a trpezlivosťou. A dobrých občanov by malo odmeniť mesto, v ktorom žijú. Preto prichádzame so zavedením jednoduchého systému „Byť Nitrančan sa oplatí!“, ktorý obsahuje celý rad výhod pre obyvateľov Nitry v oblasti dopravy, poplatkov, sociálnych vecí či vstupného. Mesto musí prestať obmedzovať slušných ľudí a podriaďovať svoje rozhodnutia úzkej skupine nedisciplinovaných občanov, ktorí neakceptujú žiadne pravidlá. Naopak, tých musí exemplárne trestať. A to je presne úloha Mestskej polície. Musíme odbremeniť Mestskú políciu od kontroly parkovania. My potrebujeme hliadky na sídliskách, okrajových častiach mesta, pri školách a škôlkach, kde budú Nitrančanom nápomocní.

Komunálnu politiku je potrebné robiť pre slušných ľudí, ktorých je našťastie drvivá väčšina.

Nitrančania tak sami priložia ruku k spoločnému dielu, ktorým je vybudovanie moderného mesta, mesta hodného tretieho tisícročia. Nitry, na ktorú budeme všetci hrdí!

PROGRAM

Nitra sa dnes nachádza na križovatke. Jedna cesta je pokračovať v nekoncepčnej práci a politike, ktorá je tvorená „za pochodu“ a nikto nevie dopredu predpokladať, čo bude o rok, dva, či desať. V dlhodobo neriešených problémoch od nekoordinovanej výstavby, plných parkovísk až po rastúci negativizmus.

Tou druhou cestou je cesta vízie a jasných systémových riešení s vopred stanovenými a jasnými pravidlami. Nitra potrebuje zmenu. Odvážny, no zároveň realizovateľný plán, ako ďalej. Zmena vedenia by mohla byť historickým krokom, ktorý priblíži mesto svojim občanom a nasmeruje Nitru do modernej budúcnosti. S takýmto programom, postaveným na troch základných princípoch, pred vás predstupujeme.

Nitra má alarmujúci problém s dopravou, kde vedenie štátu, kraja a ani mesta nedokázali reagovať na dynamický rozvoj mesta a jeho okolia. A to napriek silným politickým väzbám na dlhoročne vládnucu stranu SMER-SD. Pre Nitru je dôležité, aby sme čo najskôr mohli uviesť do života integrovanú dopravu. Musíme si konečne sadnúť za jeden stôl s vedením kraja i štátnych inštitúcií a pracovať na zavedení tohto mimoriadne potrebného systému prepravy. Vytvoríme tlak na spustenie prestavby či výstavby cestných zjazdov z rýchlostnej cesty R1. Nitra potrebuje funkčnú dopravu s novými pravidlami!

Nitrančania sa musia vo svojom vlastnom meste cítiť komfortne. Preto prichádzame so systémom výhod s názvom BYŤ NITRANČANOM SA OPLATÍ. Je to jednoduchý systém, ktorý ľuďom vráti ich každodennú službu pre mesto a ktorý zvýhodní obyvateľa s trvalým pobytom v Nitre. Nitrančan musí byť v Nitre na prvom mieste!

Nitra sa musí zmeniť na atraktívne, moderné a kreatívne mesto s presnými pravidlami aj pri nových výstavbách. Nemôže sa stať, že bude kvalita života v meste na druhom mieste za záujmami developerov. Nedopustíme, aby sa zelené plochy zmenšovali a nahrádzal ich železobetón. Nutnosť zmeny Územného plánu mesta pociťujeme každým dňom, napríklad pri otváraní prevádzok v mestských častiach, kde spôsobujú problémy väčšine obyvateľstva.

Musíme vytvoriť nový koncept nitrianskeho kultúrneho života, ktorý bude založený na partnerstve a spolupráci. Oživíme pešiu zónu a podporíme turizmus v Nitre, ktorá ako najstaršie mesto na Slovensku má čo ponúknuť.

Riadenie mesta je tímová práca, je o kolektívnych rozhodnutiach a o zodpovednosti jednotlivcov za svoju prácu. Potom bude občan hrdý na to, že žije v Nitre, bude hrdý na svojho primátora a Nitra bude hrdá na svojich občanov.

„Byť Nitrančanom sa oplatí“

„Byť Nitrančanom sa oplatí“

 • Novorodenec bude v roku narodenia oslobodený od platenia poplatku za komunálny odpad.
 • Dieťa do 3 rokov v prípade rodiny v hmotnej núdzi dostane príspevok na mestské detské jasle.
 • Dieťa do 6 rokov v prípade rodiny v hmotnej núdzi dostane príspevok do materskej školy.
 • Žiak základnej školy do splnenia povinnej školskej dochádzky bude mať dopravu v MAD v čase od 6.00 do 9.00 za evidenčné cestovné 1 cent/jazda. Táto cena bude platiť aj v mestských školských mikrobusoch, ktoré budú chodiť do novopostavených domových štvrtí bez pravidelnej MAD.
 • Žiak základnej školy, ktorý je v čase školského roku registrovaný v športovom klube, navštevuje umeleckú lebo jazykovú výchovu dostane príspevok v rámci podpory talentovanej mládeže.
 • Každý obyvateľ s trvalým pobytom bude mať dopravu v MAD v čase od 6.00 do 9.00 za evidenčné cestovné 1 cent/jazda.
 • Obyvateľ v rámci postupného vytvárania a zavádzania rezidentného parkovania dostane parkovací preukaz garantujúci parkovacie miesto na jedno auto na domácnosť.
 • Dôchodca od 65. roku, ktorý odpracoval aspoň 25 rokov, bude oslobodený od poplatku za komunálny odpad.
 • Dôchodca od 70. roku bude mať celoročné cestovanie v MAD za 1€ na rok.
 • Osamelý dôchodca bude mať 25% zľavu za poskytnutú mesačnú sociálnu službu v jedálni.
 • Imobilní alebo inak odkázaní občania budú mať nárok vyžiadať si výkon základných služieb matriky, ako overovanie podpisov a listín, priamo v domácnosti.
Mesto slúži svojim občanom

Mesto slúži svojim občanom

 • Rozšírime program Nitra bez bariér -zabezpečíme bezbariérové prístupy do mestských objektov, ako aj bezproblémovú priechodnosť chodníkov a prístup do oddychových mestských zón.
 • Podporíme a rozšírime služby pre mladé rodiny -spustíme výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny z Nitry s regulovaným nájomným, vytvoríme poradenské centrá pre rodiny, cez coworkingové centrá podporíme možnosť, aby rodičia mohli pracovať v mieste svojho bydliska.
 • Podporíme Baby friendly Nitru -rozšírime služby pre matky s deťmi vrámci programu Baby friendly. Vytvoríme motivačný program, aby v najnavštevovanejších lokalitách, kaviarňach a reštauráciách vznikali detské a prebaľovacie kútiky, v spolupráci s taxislužbami zabezpečíme zavedenie detských sedačiek do áut, vytvoríme bezpečné detské ihriská ich oplotením a zatienením, rozšírime službu krátkej opatrovateľskej výpomoci pre matky.
 • Podporíme a rozšírime služby pre seniorov –budeme rozširovať možnosti bývania seniorov so základnou opatrovateľskou službou, podporíme terénnu opatrovateľskú službu i denné stacionáre pre starších a zdravotne odkázaných ľudí, podporíme hospicovú starostlivosť, pri poskytovaní služieb starším a zdravotne a sociálne odkázaným budeme podporovať dobrovoľníctvo a úzku spoluprácu s dobrovoľníckymi organizáciami, charitou a cirkvami.
 • Zavedieme terénnu službu matriky –pre imobilných a odkázaných občanov zavedieme možnosť vykonávať základné služby matriky, ako overovanie podpisov a listín na požiadanie priamo v domácnosti.
 • Podporíme dostupnosť predškolskej starostlivosti a kvalitného základného vzdelávania –zaviažeme developerov, aby za novopostavené bytové priestory vytvárali miesta v predškolských zariadeniach. Zrovnoprávnime verejné, súkromné i cirkevné základné školy, v školských jedálňach podporíme možnosti diétneho a zdravého stravovania, budeme pokračovať v postupnej rekonštrukcii škôl a dostavbe športových ihrísk. Pred školami dobudujeme bezpečné priechody, do novovybudovaných štvrtí bez priameho autobusového spojenia zavedieme školské mikrobusy.
 • Podporíme umeleckú tvorivosť a rozvoj pohybovej zdatnosti detí a mládeže –iniciujeme poskytovanie príspevkov na umeleckú alebo športovú činnosť na deti s trvalým pobytom v meste formou poukazov, budeme poskytovať dotácie športovým klubom pre výchovu talentovanej mládeže s trvalým pobytom v meste, podporíme zrýchlenia tempa pri budovaní bezpečných cyklotrás a cyklochodníkov, zabezpečíme bezplatný vstup do mestských športových zariadení pre deti s trvalým pobytom v Nitre.
Nitra ako moderné a kreatívne mesto s udržateľným rozvojom na úrovni tretieho tisícročia

Nitra ako moderné a kreatívne mesto s udržateľným rozvojom na úrovni tretieho tisícročia

 • Zavedieme presné regulatívy pre novú výstavbu tak, aby sa novou výstavbou nezhoršovala kvalita života v meste – nariadime, aby sa zastavaná zeleň musela nahradiť novou výsadbou, aby sa nové spevnené povrchy a parkoviská stavali len spôsobom umožňujúcim prirodzené vsakovanie vody, v rámci územného plánu pomenujeme nedotknuteľné zelené plochy na ktorých bude zakázaná výstavba   
 • Spustíme program zameraný na znižovanie dopadov spôsobených klimatickými zmenami – zvýšime výsadby stromov na verejných plochách, obnovíme a doplníme zelené aleje vedľa ciest, zabezpečíme tienenie oddychových zón, pešej zóny a detských ihrísk, vytvoríme nové zelené oddychové zóny na Borine, vedľa rieky i v rámci Kultúrparku na Zobore   
 • Budeme pokračovať  v zavádzaní inovačných a inteligentných technológií pri zabezpečovaní mestských služieb obyvateľstvu -  pri výkone mestských služieb a povinností podporíme zavádzanie moderných technológií zameraných na udržateľnú spotrebu energií a zdravé životné prostredie. Prehodnotíme doterajší program SMART a posúdime ho v rámci systému Hodnota za peniaze. Všade, kde sa nové technologické postupy ukážu efektívne, budeme v nich pokračovať.
 • Začneme s výstavbou novej mestskej časti Párovské lúky – zastavíme zahusťovanie sídlisk novými domami a zástavbu zelených plôch v centre mesta a developerov presunieme na výstavbu novej mestskej časti Párovské lúky
 • Rozšírime pešiu zónu - rozšírime pešiu zónu vytvorením nového úseku medzi križovatkou pred OC Mlyny a Palárikovou, čím vytvoríme jedno veľké a ľahko dostupné otvorené korzo až po Svätoplukovo námestie  
 • Breh rieky zmeníme na oddychovú zónu – pri rieke kombináciou pontónov a novej výsadby vybudujeme v centre mesta novú príjemnú oddychovú zónu
 • Staneme sa prvým mestom na Slovensku bez bilboardov - dokončíme likvidáciu bilboardov vedľa mestských ciest a znížime počet svetelných reklám na chodníkoch,
 • Na sídliskách vytvoríme priestory pre komunitné záhrady a aktívny komunitný život –  vhodné voľné a nevyužívané plochy na sídliskách vyčleníme pre vznik komunitných záhrad, vytvoríme priestor pre vznik piknikových lúk a voľnočasových aktivít v komunitnej správe
Nitra s funkčnou dopravou s novými pravidlami

Nitra s funkčnou dopravou s novými pravidlami

 • Obmedzíme zahlcovanie mesta mimomestskou individuálnou a nákladnou dopravou – začneme výstavbu záchytných parkovísk pre návštevníkov, s verejnými dopravcami osobnej prepravy a Nitrianskym samosprávnym krajom pripravíme integrovaný dopravný systém. Znížime počet ulíc s povolenou nákladnou dopravou, znížime záťaž ciest rozšírením ulíc s jednosmernou premávkou.
 • Vytvoríme parkovací systém založený na parkovacích kartách - vytvoríme systém rezidentských a abonentských parkovacích kariet, rozšírime parkovacie miesta, podporíme výstavbu parkovacích domov.
 • Rozšírime zóny bez motorových vozidiel – predĺžime pešiu zónu, vo všetkých oddychových zónach a na vybratých miestach obmedzíme motorovú dopravu na jej využívanie len vo vybranom čase.
 • Podporíme atraktívnosť verejnej hromadnej dopravy a cyklodopravy - zvýhodníme cenu lístkov pre obyvateľov mesta, zavedieme inteligentné zastávky s wifi pripojením, spojíme mestské časti i okolité obce s priemyselnými oblasťami cyklochodníkmi.
 • Zavedieme udržateľný systém pravidelných opráv a údržby ciest a chodníkov – navýšime financie na opravy tak, aby sme neriešil len havarijné stavy, opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov podriadime presnému harmonogramu vychádzajúceho z reálneho stavu ciest a chodníkov.
 • Vytvoríme tlak na realizáciu odkladaných cestných stavieb – aktívne vstúpime do jednaní s Nitrianskym samosprávnym krajom a Ministerstvom dopravy a vytvoríme tlak na začatie prestavby či výstavby cestných zjazdov z rýchlostnej cesty (Kynek, Cabajská cesta, nový zjazd za riekou so vstupom do Agrokomplexu); prepojenie Komjatice – Čermáň, aby sme tvrdo obmedzili prejazd stredom mesta.
Nitra sa mení na atraktívne mesto plné športu, kultúry a zábavy

Nitra sa mení na atraktívne mesto plné športu, kultúry a zábavy

 • Vytvoríme Kulturpark ako nový priestor pre kultúru, zážitky a oddych –odbremeníme preplnený park na Sihoti pre rodičov s deťmi vytvorením nového Kulturparku v areáli zoborských kasární so zázemím pre kultúrne aktivity a kreatívny priemysel, v rámci verejno-súkromného partnerstva v areáli postavíme nový multifunkčný priestor vhodný na kongresy, koncerty, výstavy a plesy. Obnovíme parkovú časť bývalých kasárni a vytvoríme v nej priestor a zázemie pre organizovanie veľkých koncertov a hudobných festivalov, pomôžeme AÚ SAV k vybudovaniu celoročne prístupného archeoparku.   
 • Vrátime dôležitosť významným historickým udalostiam a tradíciám –obnovíme tradíciu nitrianskych hodov a spojíme ich s oslavou Dožiniek. Obnovíme výročný jarmok spojený s oslavou udelenia mestských výsad.
 • Rozšírime vianočné mestečko na udalosť nadregionálneho významu -vianočné mestečko rozšírime na ďalšie plochy v meste s vlastným programom ako sú ľadové bary, historický trh pod hradom, verejné klzisko na námestí a pod.
 • Vytvoríme projekt Život na korze zameraný na podporu oživenia pešej zóny –v spolupráci s umeleckými školami, krúžkami a zástupcami súkromných prevádzok a obchodov na pešej zóne vytvoríme podmienky pre pravidelné hudobné a zábavné podujatia na pešej zóne.
 • Vytvoríme nový koncept kultúrneho života v Nitre, ako priestoru pre otvorenú kultúrnu spoluprácu –v spolupráci s umeleckými školami, krúžkami, nitrianskou hudobnou scénou, divadlami, hudobnými klubmi a ďalšími aktérmi v oblasti zábavy vytvoríme nový koncept nitrianskeho kultúrneho života založený na partnerstve a spolupráci.
 • Posilníme účasť mesta v európskych a celoslovenských projektoch zameraných na kultúru a turizmus –využijeme členstvo v projekte Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty, ako aj prítomnosť trás ďalších kultúrnych a pútnických ciest na budovanie imidžu Nitry ako najstaršieho mesta na Slovensku. Podporíme snahu o zápis Nitrianskeho hradu medzi pamiatky UNESCO, začneme budovať značku Nitra, ako značku označujúcu miestne výrobky, produkty, služby a zážitky.
 • Zvýšime financovanie kultúry v meste –postupne budeme navyšovať prostriedky určené na kultúru a turizmus tak, aby do štyroch rokov predstavovali minimálne jedno percento z rozpočtu.
 • Podporíme novú športovú infraštruktúru –v spolupráci so štátom, športovými zväzmi a samosprávnym krajom podporíme výstavbu nových športovísk, v rámci verejno-súkromného partnerstva postavíme nový zimný štadión ako multifunkčný priestor so širokým využitím
Nitra si stráži svoju bezpečnosť a poriadok

Nitra si stráži svoju bezpečnosť a poriadok

 • Príjmeme účinné opatrenia v boji s protispoločenskou činnosťou –Vytvoríme Radu bezpečnosti a poriadku mesta (v spolupráci s Mestskou políciou, Policajným zborom SR, odborom sociálnych služieb MsÚ, Stavebným úradom, školským odborom, krajským lekárom, Úradom splnomocnenca vlády pre rómske otázky a Úradom verejného zdravotníctva) a prijmeme opatrenia, aby všetci občania boli naozaj rovnocenní vo svojich právach i povinnostiach. Posilníme mechanizmy kontroly protispoločenských činností a javov, ako sú obchodovanie s drogami, kupliarstvo, záškoláctvo, zneužívanie sociálnych dávok, realizácia čiernych stavieb a pod.   
 • Zatraktívnenie služby príslušníkov Mestskej polície –stabilizujeme a zvýšime počty personálu zlepšením služobných podmienok, finančného ohodnotenia, a poskytovaním motivačných benefitov na regeneráciu a rekreáciu.
 • Posilníme prítomnosti hliadok Mestskej polície v teréne –odbremeníme Mestskú políciu od povinnosti kontrolovať platenie parkovného na spoplatnených parkoviskách, zvýšime jej pohyb v teréne a zavedieme systém stálych mestských pochôdzkarov.
 • Vytvoríme detašované pracoviská Mestskej polície –v záujme prevencie riešenia možných krízových situácií vytvoríme podmienky pre stálu prítomnosť hliadok Mestskej polície v problémových lokalitách.
 • Rozšírime kamerový systém –zvýšime počet bezpečnostných kamier na stĺpoch verejného osvetlenia a zavedieme systém stáleho dispečingu s rýchlymi zásahovými hliadkami.
 • Vytvoríme ďalšie komunitné centrá –s cieľom prevencie a výchovy problémových a neprispôsobivých skupín obyvateľov mesta, v kritických oblastiach vytvoríme ďalšie komunitné centrá.
 • Zrušíme hazardné hry - iniciujeme prijatie VZN o zákaze prevádzkovania herní s hracími automatmi v meste, začneme s reguláciou ich počtu a ich postupným rušením.
 • Obmedzíme nekontrolovaný nárast ubytovní –zmenou Územného plánu mesta zavedieme reguláciu zriaďovania ubytovní a presadíme sprísnenie kontrol výberu daní za ubytovanie.
 • Zlikvidujeme čierne skládky –zrýchlime odstraňovanie starých čiernych skládok odpadu, zavedieme systém anonymného nahlasovania vynášačov čierneho odpadu. Posilníme kontrolnú činnosť Mestskej polície a v rámci Rady bezpečnosti a poriadku mesta zintenzívnime spoluprácu s kompetentnými orgánmi štátnej správy.
 • Podporíme triedenie a separovanie odpadu –zvýhodníme tých, čo triedia odpad a umiestnime nádoby na separovaný odpad aj do prímestských častí.
 • Budeme dbať o vzhľad a čistotu mesta –budeme pravidelne kontrolovať práce na ošetrovaní verejnej zelene ako aj čistotu verejných priestranstiev, rozšírime vozový park na čistenie a údržbu mesta.

VIDEO

 

PROGRAM PO OBVODOCH

VO č.1
VO č.2
VO č.3
VO č.4
VO č.5
VO č.6
VO č.7

ČLÁNKY

 • Správa o vynaložených prostriedkoch

  Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom na funkciu primátora mesta Nitra Jánom Greššom uvedeným na kandidátnej listine politickej strany, ktorý viedol volebnú kampaň sám pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 (§ 6 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon").

  Čítať ďalej...
 • SPRAVILI SME: Šesť zlepšení pre Nitru, ktoré sme presadili na mestskom zastupiteľstve

  Končí sa štvorročné volebné obdobie, počas ktorého sme na rokovaniach mestského zastupiteľstva presedeli desiatky hodín. Z pozície poslancov sme dali desiatky návrhov. Nie všetky prešli, no toto sú niektoré z tých, ktoré sa nám podarilo presadiť a získať pre ne väčšinu.

  Čítať ďalej...

GALÉRIA


NAPÍŠTE MI