O MNE

Ak chce byť človek štastný, mal by vždy a vo všetkom hľadať
krásu, dobro, človečenstvo.

“Priame jednanie patrí medzi prvotné podmienky úspechu. Avšak iba dobrý človek môže jednať priamo, a iba dobrú, všetkým užitočnú prácu možno konať pred celou verejnosťou. Priame jednanie vzbudzuje v ľuďoch všetky dobré inštinkty. Ak jednáš otvorene s úmyslom poslúžiť ľuďom, tvoj úspech je neodvratný.”        Tomáš Baťa

Kto som:

Volám sa Ján Greššo. Mám 64 rokov, narodil som sa vo Zvolene. S rodičmi som býval postupne v Martine, v Trnave a od roku 1965 sa mojím milovaným domovom stala Nitra, s ktorou som odvtedy nerozlučne spojený. Stala sa mojím bydliskom, pracoviskom, miestom môjho života. 

 

Vzdelanie a pracovné skúsenosti:

V Nitre som ukončil ZDŠ, SVŠ a jeden ročník nadstavbovej SEŠ. Úspešne.

Od roku 1972 som študoval na VŠMU, odbor herectvo, v roku 1976 som toto štúdium ukončil. Úspešne. Od roku 1976 do roku 2016, som bol verný nitrianskemu Krajovému divadlu, ktoré bolo v roku 1979 premenované na Divadlo Andreja Bagara. V jednom divadle, v jednom meste som pôsobil štyridsať rokov. S výnimkou rokov 1977/78, vtedy som bol na ZVS v Bratislave. Zo štyridsiatich rokov v Divadle Andreja Bagara som pôsobil dva roky ako umelecký šéf a pätnásť rokov v pozícii riaditeľa. Úspešne.

 

Pôsobenie v politike:

V roku 2016 som sa rozhodol ukončiť interný zamestnanecký pomer v Divadle Andreja Bagara a dobrovoľne som odstúpil z manažérskej pozície v súkromnom sektore, aby som mohol svoju energiu a čas vložil do služby verejnosti - politike, v ktorej budem môcť zúžitkovať skúsenosti zo štyridsaťročnej praxe v divadle a zo šestnásťročnej v komunálnej politike. 

Mestské Nitrianske zastupiteľstvo sa na dvanásť rokov stalo mojím pôsobiskom, v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja som štvrtý rok. 

 

Deti a rodina: 

Jednoznače patrí medzi základy šťastného života. Mám dve deti. Dcéra Dáška vyštudovala filmovú a televíznu produkciu, syn Janko vyštudoval právo. Mám päť vnučiek a jedného vnuka. Najstaršia vnučka má osemnásť rokov, najmladšia vnučka a vnuk majú rok.

 

Záľuby:

  • Kultúra a všetky jej súčasti - divadlo, film, literatúra, hudba, výtvarné umenie
  • Domáca a zahraničná politika
  • Šport - môžete ma stretnúť na tribúnach počas zápasov miestnej hokejovej ligy HK Nitra, aktívne vykonávam pešiu turistiku - Nitriansky kraj vábi svojím prírodným a kultúrnym bohatstvom, aj po niekoľkých dekádach čo tu žijem sa pravidelne dozvedám o nových a zaujímavých miestach.

 

Cudzie jazyky: 

Komunikácia v anglickom a ruskom jazyku mi samozrejme nerobí najmenší problém.

KTO MA PODPORUJE?

 

Slovenská demokratická koalícia


MOJA VÍZIA

Našim cieľom je víťazstvo v župných voľbách 2017. Naše víťazstvo odštartuje zmeny v Nitrianskom kraji, vedené Slovenskou demokratickou koalíciou ktorá spája slušných, kreatívnych, vzdelaných, odborných, pracovitých a kultivovaných ľudí v našom Nitrianskom kraji. Ciele náho snaženia, našej politiky, bude dosahovaný v morálnom prostredí, charakterne, bez nezaslúžených výhod pre vyvolených, bez klamstiev a falošnej transparentnosti.

Chceme spájať všetkých schopných, skúsených a pracovitých ľudí so skutočným charakterom zo všetkých vrstiev našej spoločnosti, ktorí dokážu zefektívniť Nitriansky kraj či už z ekonomicko-hospodárskeho hľadiska, alebo spoločensko-kultúrneho. Budú nekompromisne vykonávať kontrolné činnosti a tým zamedzia ľuďom s “vybaveným miestečkom" na všetkých pozíciách a úrovniach riadenia manipulovanie a deformovanie systému svojimi zákonne nedokázateľnými klamstvami, podvodmi, úžerou, vydieraním a inými odpudivými praktikami používanými s jediným cieľom - dosiahnúť osobný prospech na úkor poctivej väčšiny. 

Nitrianska župa potrebuje ľudí, ktorí netúžia vládnuť kvôli osobným výhodám, netúžia po sebaobdive vo funkcii, ale majú jasnú predstavu o službe v prospech dobrého pocitu zo života pre všetkých slušných, talentovaných a pracovitých ľudí naprieč všetkými spoločenskými vrstvami.

Jedným z dôležitých pilierov našej predstavy o ráznej zmene pomerov a spoločenskej klímy v Nitrianskom kraji je personálna a zároveň morálna rekonštrukcia medziľudských vzťahov v duchu odbornosti a morálky. Samozrejme, nie ako politické čistky a ani ako prideľovanie trafík politicky vyvoleným.

Chceme viesť dialóg aj so stranami ktoré sú voči nám v opozícií, a to tak, aby aj ich konštruktívne a prospešné návrhy boli súčasťou programu, vďaka ktorému bude Nitriansky kraj prosperovať. Budeme prinášať pozitívne, efektívne riešenia problémov, ktoré sú podnetom pre občiansku nespokojnosť a tvoria živnú pôdu pre extrémizmus. Chceme riešiť národnostné požiadavky spravodlivo, bez rozhodnutí, ktoré môžu vyvolávať zbytočné nedorozumenia, aby v budúcnosti neboli v našom kraji volebné kampane označované ako Slovensko - Maďarské.

 

GALÉRIA


VIDEOGALÉRIA

Podzoborské vinobranie Nitra 2017

Kultúrny program, vínko a mnoho skvelých ľudi. Vrátane hokejistov HK Nitra. Na Podzoborskom vinobraní bolo čo robiť!

TB: Gábor Grendel (NOVA)

Záznam z tlačovej konferencie, na ktorej slovenská demokratická koalícia predstavila svojho kandidáta do volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Jána Grešša.
Načítať ďalšie

TRANSPARENTNÝ ÚČET

  

SK38 0900 0000 0051 3430 4379
Slovenská sporiteľňa a.s.

 

KONTAKT

KOMUNIKUJME SPOLU